Ağ Şəhər
en
Settings
60 min
delivery time
20
min. order sum
2
cost of delivery
from 40
free delivery from
Filadelfiya hot roll
Нори, рис, крем сыр, лосось, панко. Nori, düyü. krem pendir, qızıl balıq, panko.
10 hissə
13
Ebi hot roll
Нори, рис, крем сыр, огурец, креветка, панко. Nori, düyü, krevet, krem pendir, xiyar, panko.
10 hissə
12
Kani hot roll
Нори, рис, огурец, крабовые палочки, панко. Nori, düyü, xiyar, krab çubuqları, panko.
10 hissə
10
Unaqi hot
Нори, рис, огурец, крем сыр, унаги, панко. Nori, düyü, xiyar. krem pendir, unaqi balığı, panko.
10 hissə
13
Hot fish
Нори, рис, огурец, крем сыр, лосось, панко. Nori, düyü, xiyar, krem pendir, qızıl balıq, panko.
10 hissə
11
Hot tuna
Нори, рис, огурец, крем сыр, тунец, панко. Nori, düyü, xiyar, krem pendir, tuna balığı, panko.
10 hissə
11